Thứ Hai , Tháng Tư 15 2024
Home / Tin tức / Đại lý van điện DUNGS

Đại lý van điện DUNGS

Đại lý van điện DUNGS

Đại lý van điện DUNGS

Chúng tôi cung cấp phân phối các sản phẩm van gas Dungs tại Việt nam:

 • Hệ thống quản lý đầu đốt Dungs
 • Điều khiển đầu đốt tự động Dungs
 • Bộ điều chỉnh áp suất Dungs
 • Công tắc áp suất gas Dungs
 • Van ngắt và thông hơi tự động Dungs
 • Van điện từ đôi Dungs
 • Dungs bộ điều khiển khí đa chức năng
 • Hệ thống chứng minh van Dungs
 • Dungs Kỹ thuật hệ thống Tàu khí
 • Đồng hồ đo lưu lượng khí Dungs
 • Thiết bị truyền động Dungs
 • Van bướm điều khiển Dungs
 • Bộ lọc Dungs
 • Van bi Dungs
 • Phụ kiện Dungs
 • Hydro Dungs

đại lý dungs | đại lý van gas dungs | van điện dungs | nhà phân phối dungs

nom- size designation rated voltages / degree of protection operating pressure
DN 65 Van điện MVD 2065/5 AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz;

DC 24-28 V; IP 54, IP 65

200 mbar / 20 kPa
Van điện MVD 2065/5 S02
Van điện MVD 2065/5 S02 SG.. AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz;

DC 24-28 V; IP 65

Van điện MVD 2065 S02 X AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54
Van điện MVDLE 2065/5 AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz;

DC 24-28 V; IP 54, IP 65

Van điện MVD 5065/5 AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65 500 mbar / 50 kPa
DN 80 Van điện MVD 2080/5 AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65 200 mbar / 20 kPa

Van điện MVDLE 220/5

Van điện MVD 2080/5 S02
Van điện MVD 2080/5 S02 SG.. AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65
Van điện MVD 2080 S02 X AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54
Van điện MVDLE 2080/5 AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65
Van điện MVD 5080/5 500 mbar / 50 kPa
DN 100 Van điện MVD 2100/5 AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65 200 mbar / 20 kPa

Van gas VPS 504 S02

Van điện MVD 2100/5 S02
Van điện MVD 2100/5 S02 SG.. AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65
Van điện MVD 2100/5 S02 X AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54
Van điện MVDLE 2100/5 AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65
Van điện MV 5100/5 500 mbar / 50 kPa
Van điện MV 5100/5 S
Van điện MVD 5100/5
Van điện MVD 5100 S02 X AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54
DN 125 Van điện MV 2125/5 AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65 200 mbar / 20 kPa

Van điện MB-DLE412B01S20

Van điện MV 2125/5 S
Van điện MVD 2125/5
Van điện MVD 2125/5 S02
Van điện MVD 2125/5 S02 SG AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65
Van điện MVD 2125/5 S02 X AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54

 

nom- size designation rated voltages / degree of protection operating pressure
DN 40 Van điện MVD 2040/5 AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V,

50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65

200 mbar / 20 kPa
Van điện MVD 2040/5 360 mbar / 36 kPa
Van điện MVD 2040/5 S02 200 mbar / 20 kPa
Van điện MVD 2040/5 S02 SG.. AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V,

50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65

Van điện MVD 2040 S02 X AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54
Van điện MVDLE 2040/5 AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V,

50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65

Van điện MVDLE 2040/5 360 mbar / 36 kPa
Van điện MVD 5040/5 500 mbar / 50 kPa
Van điện MVDLE 5040/5
Rp 2 (Dn 50) Van điện MV 220/3 AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V,

50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65

200 mbar / 20 kPa
Van điện MV 220/4
Van điện MVD 220/4
Van điện MVD 220/5
Van điện MVD 220/5 S02
Van điện MVDLE 220/5
Van điện MVD 520/5 AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz;

DC 24-28 V; IP 54, IP 65

500 mbar / 50 kPa
Van điện MVDLE 520/5
Van điện MVD 520 X AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54
DN 50 Van điện MVD 2050/5 AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V,

50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65

200 mbar / 20 kPa
Van điện MVD 2050/5 S02
Van điện MVD 2050/5 S02 SG.. AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V,

50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65

Van điện MVD 2050 S02 X AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54
Van điện MVDLE 2050/5 AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V,

50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65

Van điện MVD 5050/5 AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz;

DC 24-28 V; IP 54, IP 65

500 mbar / 50 kPa
Van điện MVDLE 5050/5
Rp 2 1/2 (Dn 65) Van điện MVD 225/5 AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz;

DC 24-28 V; IP 54, IP 65

200 mbar / 20 kPa
Van điện MVD 225/5 S02
Van điện MVDLE 225/5
Van điện MVD 525/5 AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65 500 mbar / 50 kPa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0983 074 816
Zalo: 0983 074 816 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0983 074 816